Om koret

Historien

Mannskoret Hvalkjæften ble stiftet 1.2.1989. «Koret» skulle ikke være et kor, men mer en tilstand for det sosiale, åndelige og broderlige liv. Det var masse forarbeid før første øvelse, møte eller samling. Og det var stor usikkerhet knyttet til om dette ville bli bra. Lite visste vi om at et nytt mannskor skulle finne sin plass i byens kulturbilde.

Prisbelønnet

Hvalkjæften benyttes ofte av forskjellige selskaper som ønsker et humørfylt og nasjonalromantisk «snitt» over arrangementet. Koret har av den grunn fått stor oppmerksomhet, priser og oppgaver for å bidra til å sette Sandefjord by på kulturkartet.

Skreddersydd opptreden

Korets formål er «Blott til lyst”, og vi opptrer gjerne på arrangementer som krever noe spesielt av oss. Sangen er det sentrale, men vi tilpasser også gjerne et skreddersydd show. Vårt repertoar strekker seg fra nasjonalromantikken til Queen og The Beatles.