Stemmene

1. Tenor

En gruppe menn med lyse røster. Ikke lett å finne disse mannsstemmene her på Østlandet. Kommentarer og misunnelse er dagligdags kost fra de andre stemmegruppene. Består av Kenneth Rian, Yngve Berntsen, Svein Greger, Dag Robsahm, Ben Guren, Dag Roger Sundmyhr og Pål Wengaard.

2. Tenor

Ofte betegnet som fyllkalk i et mannskor, men sannheten er nok heller den at gruppen fungerer best i et litt lett leie. Består av Jan Arve Viken, Øivind Berg, Frode Anmarkrud, Magne Svanevik, Håkon Anmarkrud og Gunnar Vege.

1. Bass

En gjeng staute og verdige sangere som skaper trøkk, glede og kvalitet i koret med sine velklingende organer. Består av Bernt Ausland, Tormod Bergem, Gustav Winge, Anders Vege, Tor Mæland og Øyvind Solbakken.

2. Bass

Mannskorets grunnmur. Dette er gutta som utgjør selve den musikalske bærebjelken i koret. Det er derfor viktig at disse gutta er stabile og til å stole på i enhver sammenheng…. og det er de! Består av Odd Pedersen, Bjørn Kristian Brekke, Arne Fjellvang, Morten Riis, Nils Bøvre og Oddvar Rise.